YLEISTÄ PALVELUT HENKILÖSTÖ    YHTEYSTIEDOT FI | EN
 
PALVELUTYrityksemme vahvuutena on vankka kokemus ympäristö- ja kiinteistöoikeuden alalta niin kansallisella kuin EU-oikeudellisellakin tasolla. Erikoistuneena asianajotoimistona voimme tarjota joustavaa ja korkealaatuista palvelua kunkin asiakkaan erityistarpeet huomioon ottaen.

» Kaavoitus ja rakentaminen
• Kaavakonsultointi
• Kaavavalitukset
• Rakennusluvat
• Poikkeusluvat
• Rantarakentamisen oikeudelliset ongelmat

» Yritysten ympäristöasioiden hallinta
• Hankekohtainen lupa-, YVA- ja kaavoitusmenettelyjen ohjelmointi
• Yritys- ja hankekohtainen lupa-, YVA ja kaavoitusmenettelyihin liittyvä valmennus ja koulutus
• YVA-, lupa- ja valitusasiat

» Jätelainsäädäntö ja jäteverotus
• Jätevastuu
• Muutoksen haku

» Kiinteistötoimitukset, tietoimitukset ja rasitteet
• Toimitushakemukset
• Rasite selvitykset
• Valitukset / maaoikeuskäsittelyt

» Kiinteistön kaupat ja vuokrasopimukset
• Oikeudellisesti ongelmalliset kiinteistöjen kaupat / kauppakirjat
• Kiinteistökaupan virheet ja niihin liittyvät riita-asiat
• Vahingonkorvausasiat
• Vuokrasopimukset ja sopimusriidat

» Vesirakentaminen ja vesitalousluvat
• Lupahakemukset
• Valitusasiat
• Lupiin ja vahinkotilanteisiin liittyvät korvauskysymykset
• Virka-apuasiat

» Ympäristöluvat ja –ilmoitukset
• Lupahakemukset
• Valitusasiat
• Lupiin ja vahinkotilanteisiin liittyvät korvauskysymykset
• Vesijätön lunastus
• Virka-apuasiat

» Lunastuksiin liittyvät asiat
• Tie- ja ratatarkoituksiin liittyvät lunastukset / valitukset lunastuspäätöksestä ja niihin liittyvät korvaukset ja haltuunottokysymykset
• Kaavalliset lunastukset / valitukset ja korvauskysymykset
• Luonnonsuojelutarkoituksiin tapahtuvat lunastukset / suojelusopimukset
• Muut lunastustilanteet, esimerkiksi vesijättöjen lunastukset ja niihin liittyvien hakemusten teko

» Luonnonsuojeluasiat
• Natura 2000 -verkosto
• Suojeluasiat
• Kaavoitus- ja lupa-asiat
• Korvaukset

» Ympäristövastuut
• Ympäristövahinkojen korvaaminen
• Maaperän- ja pohjavesien kunnostusvastuut
• Toiminnan ja/tai kiinteistön luovutustilanteeseen liittyvät ympäristövastuut

» EU:n ympäristöoikeus
• Lainsäädäntökonsultaatiot
• Oikeusturvamenettelyt; kantelut ja vetoomukset


»  Hinnasto yksityisasiakkaat 2021

»  Hinnasto yritykset 2021

»  Yleiset sopimusehdot 2021